Debatorientering


 


Korte hug 2007-2012

Grænseløst vanvid
Hjertelig tak til Holland, som har nedlagt veto mod Bulgariens og Rumæniens deltagelse i EU's såkaldte Schengen-samarbejde.
Er det virkelig kun hollænderne, som har fattet EU's grænseløse vanvid ...? Har man intet lært af den græske ”tragedie”?
Sig også nej til Serbien, tak.
Morgenavisen Jyllands-Posten d. 4/3 2012

Pressen agerer dommer
Vi oplever i disse dage igen dele af presse og medier bevæge sig ud på overdrevet. Journalister og redaktører vil ikke nøjes med at beskrive, afsløre og kommentere. Nej, man vil også i nærmest retlig forstand agere både anklager og dommer. På baggrund af rygter og modstridende udtalelser mener man sig f.eks. berettiget til at afsige dom over en tidligere minister på forsiden af avisen.
Trods lovformelig/regelret behandling via politi og undersøgelseskommission mener visse journalister og redaktører sig berettigede til selv at foranstalte forhør af ledende politikere. De vil ikke vente på de lovformelige procedurer, på den regelrette sagsbehandling. Nej, de vil her og nu både have ret til forhør og dom, og de påstår tilmed at gøre det på befolkningens vegne. Må jeg lige være fri.
Jeg siger nej tak til den form for mediepraksis. Jeg har mere tillid til vort politi og til vort retssystem end til journalister - helt generelt og med kun få undtagelser. Det formoder jeg faktisk, at jeg ikke er ene om.
Morgenavisen Jyllands-Posten d. 7/12 2011

TV 2-familiens mest overflødige kanal
Den nye ekstrabetaling til TV 2 Danmark er måske nok et lille hjørne af den arv, som den nye regering skal forholde sig til. Men desto lettere måtte det vel være at gøre noget ved den?
Jeg er ikke i tvivl om, at TV 2 regionerne opfylder et public service-formål, og det samme gør i højeste grad TV 2/News. Men det, der engang var TV 2-familiens hovedkanal, TV 2 Danmark, er i dag en temmelig sølle kommerciel pendant til de kanaler, som SBS- og Viasat-koncernerne udsender.
Det er dybt demoraliserende for al fremtidig tv-støtte, at seerne nu én gang til skal hælde store summer i TV 2-familiens mest overflødige tv-kanal.
Kære regering: Er det for sent at omgøre den skadelige beslutning om at gøre TV 2 Danmark til betalingskanal?
Morgenavisen Jyllands-Posten d. 2/11 2011

Reformerne spiller fallit
Som i Danmark så i Tyskland, eller omvendt. De borgerlige politiske partier tør ikke være borgerlige. I Tyskland overfalder man på det nærmeste FDP-formanden Guido Westerwelle, fordi han tillader sig at gøre opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor mange mennesker på offentlig overførselsindkomst den begrænsede og skatteplagede arbejdsstyrke kan forsørge. Herhjemme spiller den ene såkaldte reform efter den anden fallit: Antallet offentligt ansatte og offentligt forsørgede bare vokser og vokser. Seneste eksempel: Mens regionerne fyrer nyttigt hospitalspersonale, har de nye storkommuner ansat flere og flere til administration og 'spin'. Mens borgerne betaler mere og mere i skat, forfalder den offentlige sektors servicering af borgerne (forslag om reduceret banedrift, Post Danmarks nedskæringer). Hvis der endelig er nogle politikere, som vover sig ud i problem-felterne, er det eneste, de kan blive enige om, at skære ned på dagpengene for de arbejdsløse. Det mest rystende er egentlig, at vi finder os i det.
Morgenavisen Jyllands-Posten 18/2 2010

51 lande i Europa
Det var en særegen oplevelse at følge lodtrækningen til EM i fodbold for en uges tid siden. 51 lande blev fordelt i 9 grupper. Hvis nogen for et øjeblik undrer sig over, at det kan blive til så mange lande, er forklaringen enkel: Seks ikke-europæiske lande deltager, nemlig Armenien, Aserbadjan, Georgien, Israel, Kasakhstan og Tyrkiet, dvs. lande, som ifølge almindelig geografi ligger i Asien, Lilleasien og Mellemøsten - og ikke i Europa. Men den fra EU velkendte volumensyge har altså ramt Det europæiske Fodboldforbund.
Berlingske Tidende, 17/2 2010

Hvor er den sølle!
Det er i kort begreb sandheden om Kurt Lassens bog om Caroline Wozniacki. Den er sølle skrevet, den er sølle i sine talrige mangler og sølle i sin primitive ambition, som den ikke engang kan opfylde. Hensigten er så tydeligt, at Danmarks tennisdarling og i særdeleshed hendes far skal ’afsløres’: Nu skal associationer til andre tennisdarlings og deres forkvaklede faderforhold vækkes, men der er ingen dokumentation. Lassen er tydeligvis løbet ind i en mur. Relativt få har villet tale med ham, og de få bliver til gengæld alenlangt og ukritisk refereret. Bogen vakte ved udgivelsen for en kort tid et vist postyr i pressen, fordi den afslører, at Carolines far har skiftet navn: Han bruger sit gamle navn Piotr Wozniacki som kaldenavn, men officielt har han ændret navn til Victor Krason. Typisk for bogen er forfatteren heller ikke her nået frem til en substantiel forklaring, men efterlader os med gætterier om lyssky forretninger og lign.. Jo, måske er der noget kritisk ved fader Wozniackis forskellige manøvrer både som forretningsmand og som sin datters træner, men denne bog formår bare ikke at afdække det: Meget betegnende rundes bogen ikke af med en kildefortegnelse, biografiske data, karrieredata eller et person- og emneindeks. Den bliver på den sladderagtige overflade til og med sidste side. Den burde egentlig bare makuleres og glemmes. (Lassen, Kurt: Miss Sunshine. Caroline Wozniacki og skyggen af farmand. København 2009, Bogkompagniet, 236 sider, ill., hæftet, omslag med flapper).
© Bo Torp Pedersen, januar 2010

Angliceret tysk på DR2
DR2 viser mange udmærkede dokumentar-programmer, men jeg synes, det er for dårligt, at man altid viser de glimrende historiske programmer fra ZDF (Tyskland 2) i en engelsksproget og engelsk bearbejdet eksportudgave. Det må da være muligt at handle direkte med ZDF og få stillet de originale tyske versioner af programmerne til rådighed. Så slap vi måske også for, at program-annoncøren omtalte den russiske zar Nikolaj i angliceret form som Nicholas.
Morgenavisen Jyllands-Posten, 27/12 2009

Trist kirkedebat
Det er ofte en mærkelig oplevelse at læse det, der i Kristeligt Dagblad skal gøre det ud for kirkelig og teologisk debat. Én og samme onsdag kan man et sted i avisen læse om en teolog, der ifølge anmelderen havde: "et teologisk projekt, nemlig at fremstille evangeliet rent og purt. Problemet med det projekt er imidlertid, at teologien dermed afsondrer sig og bliver til en lukket og selvreferentiel diskurs, der intet har med virkeligheden at gøre." Et andet sted i samme avis kan man læse, at en biskop afviser en åben debat om Porvoo-erklæringen, fordi det ville blive en "hysterisk debat" med "skingre meninger". Så hvis man tager evangeliet alvorligt, er man verdensfjern, og hvis man tager det folkekirkelige demokrati alvorligt, er man hysterisk. Hvis det er symptomatiske holdninger, kan jeg bedre forstå, at folkekirken fremstår stadigt svagere og stadigt mere ligegyldig i offentligheden. Trist, meget trist.
Kristeligt Dagblad, 21/12 2009

DR sidder på sendefladen
Man behøver ikke at undre sig over, at det er overordentlig vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at drive en forretningsmæssigt velfungerende radiovirksomhed på landsplan, som kan være et godt alternativ til DR's radiokanaler.
Somme tider må man tro, at folketingsmedlemmerne og regeringen ikke helt véd, hvad de gør. Har de mon for alvor tænkt over, at DR faktisk besidder 36 forskellige radiokanaler? Selv om 24 af dem er netradioer og ikke traditionelle 'æterbårne' kanaler, er den forskel i vore moderne tider med mobile PC'er og radiomodtagende telefoner ikke længere relevant.
Når DR Radio således får lov at brede sig og betjene alle mulige, mere eller mindre specielle målgrupper, er der naturligvis meget dårlig plads til andre radiovirksomheder og de alternative måder at lave radio på, som de ville kunne have præsteret på andre, bare lidt mere lige vilkår. For mig personligt er det også skuffende, at lytter- og seerorganisationerne ikke vil være med til at begrænse DR's overdimensionerede virksomhed og give plads til alternativer.
DR's 36 radiokanaler er: DR P1, DR P2, DR P3, 9 x DR P4 ('regionalradioerne'), DR P4 Danmark, DR Allegro, DR Det elektriske Barometer, DR Boogie Radio, DR Country, DR Dansktoppen, DR Electronic, DR Evergreen, DR Folk, DR Hip Hop, DR Hit, DR Jazz, DR Klassisk, DR MGP, DR Modern Rock, DR New Jazz, DR Oline, DR P5000, DR Pop DK, DR R&B, DR Rock, DR Soft, DR Spillemand og DR World.
Morgenavisen Jyllands-Posten, 17/10 2009

Et jernbane-uland
Det er en brat overgang at bevæge sig fra det sydlige Tyskland og hjem til Danmark, i hvert fald når man skal bevæge sig pr. tog. I Tyskland tog turen fra Dresden til Berlin 2 t. 20 min., og togturen Berlin-Hamburg 1 t. 40 min., i begge tilfælde er indregnet 4-5 min. forsinkelse. Det er ca. 485 km tilbagelagt på ca. 4 timer.
Men når man så skal fra Hamburg og hjem til København, tager kun 330 km nu 5 timer, ja dvs. på min rejse blev det nærmere 6 timer, fordi toget op gennem Sjælland blev næsten 1 time forsinket, fordi der gang på gang ikke var givet klarsignaler. 1 times forsinkelse er ikke normalt, men 15 min. er velkendt - og udløser da heller ikke undskyldning eller forklaring fra personalet. Det gjorde min 1-times forsinkelse i øvrigt heller ikke!
Næste bratte overgang er de osende busser uden for Københavns Hovedbanegård, når man kommer fra pæne, rene tyske byer med moderne sporvogne. Jo, det er godt, vi har metroen, men hvorfor skulle vi vente så længe på den? Og hvorfor valgte politikerne lige netop at bruge vore skattepenge på den dyreste og besværligste løsning, når vi for længst kunne have haft et flot net af moderne sporvogne også i København?
Morgenavisen Jyllands-Posten, 23/8 2009

Hæv dog bagatelgræsen
Jeg har brugt en del af sommerferien til oprydning i småt og stort og i min lejlighed. Bare skatteministeren ville gøre det samme og rense ud i gammelt bureaukrati og ressourcespild. Lad os tage bare et enkelt eksempel: toldbehandling af privat import. Ministeren har stadig ikke hævet den absurde bagatel-grænse for behandlingen af privat import via breve og pakker fra lande uden for EU. Grænsen er så lav, at den opkrævede told og/eller moms i mange tilfælde er så ringe, at arbejdet med sagsbehandlingen ville være underskudsgivende, hvis ikke man lagde et administrationsgebyr oveni.
De to seneste af mine fortoldede indkøb har ifølge toldvæsenets egen beregning en totalværdi på hhv. 263 og 222 kr.. Heraf er ikke beregnet told eller toldafgift, men alene importmoms på 25 pct., hvortil så kommer ’importgebyret', administrationsgebyret, på 155 kr. inkl. moms. Jeg har således betalt hhv. 220 og 210 kr.. Det klarer jeg såmænd nok, men hvorfor skal toldvæsenets medarbejdere spilde tiden med den slags bagateller?
Et godt borgerligt princip ville efter min mening være, at der blev sat en så tilpas høj grænse for toldbehandling, at den opkrævede told og moms mere end betalte for selve sagsbehandlingen. Jeg har fuld forståelse for, at privat import i et vist, stort omfang skal toldbehandles, og jeg ønsker ikke at omgå tolden. Men jeg har noget imod, at regeringen lader Told & Skat spilde ressourcerne på sager af en bagatelstørrelse som i ovennævnte eksempler. Det gavner ingen, tværtimod.
Morgenavisen Jyllands-Posten, 9/8 2009

Højdepunkter i norsk kulturliv
Hvad enten I er fodboldfans eller ej, skal I høre denne norske sejrskommentar, som med årene faktisk er blevet verdensberømt. En imponerende kulturel svada fra norsk side - mod England. Nordmænd, når de er bedst - eller bare helt vanvittige? Det første link går til et lydklip med Børge Lilleliens kommentar. I skal ikke lade jer forstyrre af, at der først kommer en kortvarig test af jeres internetforbindelse. Klippet følger automatisk. I kan få lidt mere at vide om dette højdepunkt i norsk kulturliv via de to andre links.
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/148709
http://www.nrksport.no/fotball/1.6250802
http://no.wikipedia.org/wiki/Bjørge_Lillelien
juni 2009

Ikke noget at skamme sig over
Niels Ebbe Huus (JP d. 16/5) skammer sig over sit fædreland, fordi 282 irakere, som har haft asyl i Danmark, nu skal rejse hjem til deres fædreland. Hvad er det for noget pladder? Flere landes soldater har ofret deres liv for, at Irak kunne slippe af med en grusom diktator, og adskillige lande har ofret store beløb for at skabe en vis orden i landet. Nu er det flygtningenes simple pligt at vende hjem og medvirke til den fortsatte genopbygning af deres eget land. Danmark har ikke noget at skamme sig over; vi hjalp på forskellige måder, da det var nødvendigt. Kompetente folk må vurdere, om alle de pågældende irakere er 'egnede' - raske og friske - til umiddelbar hjemrejse, og enkelte undtagelser kan der måske være, men næppe 282....!
Morgenavisen Jyllands-Posten, 19/5 2009

Hvorfor så meget skat?
Det er forunderligt at iagttage den sidste tids debat om den skat, vi betaler til stat og kommuner. Skal man tro de trendsættende meningsmålinger, vil et flertal af danskerne gerne betale mere skat. De skatte-glade mennesker forventer og/eller forlanger dog, at deres penge går til bedre skoler, bedre sygehuse, osv.. Jeg forundres. Hvorfor er så mange af os så glade for at afgive ofte mere end halvdelen af vore penge til det offentlige? Hvordan kan man tro, at alle de skattekroner faktisk gavner, når stat og kommuners pengeforbrug åbenlyst er endeløst voksende, og servicen ligeså åbenlyst bliver dårligere og dårligere? Hvad er det med os? Vil vi helst under forsorgen frem for at tænke og handle selv? Vil vi helst have en nærmest kommunistisk fra vugge til grav-forsorgsstat bare med frihed til at komme med alskens urimelige sure opstød når som helst? Eller tror vi på det med gyngerne og karrusellen i Preben Uglebjergs udødelige sang? Vi bruger både egne og andres penge - og bilder os ind, at vi kan det hele. Er så mange danskere virkelig så kortsynede og så intellektuelt ugidelige?
september 2007

© Bo Torp PedersenTilbage til forsiden

Tilbage til oversigten 

                             Opdateret 12/4,   2017